FYI: Jupyter Notebooks

Wat JsFiddle is voor javascript, is Jupyter voor Python; een interactieve interface om snel python prototype scripts te maken. Jupyter is lokaal te installeren en werkt dus ook offline.

Uit de loopgraven: "40.000 queries is heel normaal"

Databases zijn er om gebruikt te worden, maar je kunt ook overdrijven. Slecht ontwerp en gebrekkige kennis van zaken is een recept voor totale rampen.

UUID, wel of niet?

Universally Unique ID's, is dat beter dan een integer?

Hoe test je A+B? En hoe test je NOW()?

Hoe controleer je of een functie die botweg twee getallen bij elkaar optelt goed werkt? Ga je in een for-loop allerlei getallen invoeren en kijken of de uitkomst klopt? Ga je overflows forceren? Ga je elke mogelijke vorm van getallen aanleveren?

PostgreSQL 13 released

PG-13 is uit!

`