Hoe test je A+B? En hoe test je NOW()?

Hoe controleer je of een functie die botweg twee getallen bij elkaar optelt goed werkt? Ga je in een for-loop allerlei getallen invoeren en kijken of de uitkomst klopt? Ga je overflows forceren? Ga je elke mogelijke vorm van getallen aanleveren?

`