UUID, wel of niet?

Zijn UUID's nu wel of niet nuttig?

Hoe test je A+B? En hoe test je NOW()?

Hoe controleer je of een functie die botweg twee getallen bij elkaar optelt goed werkt? Ga je in een for-loop allerlei getallen invoeren en kijken of de uitkomst klopt? Ga je overflows forceren? Ga je elke mogelijke vorm van getallen aanleveren?

PostgreSQL 13 released

PG-13 is uit!

`