Using PostgreSQL Arrays for Faceted Search

PostgreSQL supports array datatypes which can be indexed to allow fast searching by overlap and intersection, this makes them ideal for small to medium scale faceted search.

Record historie bijhouden met HSTORE

Het is verbazend hoe vaak het handig zou zijn om bij te kunnen houden wat er allemaal met een record gebeurt. Auditing blijkt heel eenvoudig met een HSTORE veld en een trigger.

MySQL benaderen vanuit PostgreSQL: Foreign Data Wrappers

Foreign data wrappers maken het mogelijk om data uit allerlei externe bronnen buiten PostgreSQL's eigen datatabellen te benaderen alsof het tabellen zijn.

ACL via Row Level Security in PostgreSQL

Row Level Security beperkt toegang tot rijen op basis van een controle die kan bestaan uit onder andere een of meer SQL queries.

Versiebeheer in de database PostgreSQL's Schemas

Schema's zijn namespaces voor database objecten en maken het mogelijk om meerdere versies van dezelfde objecten te hebben en daar tussen te kiezen.

`